Dodatne usluge

 

Skladištenje voća i povrća

Skladištenje voća i povrća Kompanija "FFD-FRUIT"D.O.O Poseduje ogroman magacinski prostor za skladištenje robe,i savremenu hladnjaču i distributivni centar...Opširno


Ostale usluge

Ostale usluge Kompanija "FFD-FRUIT"D.O.O Pored svoje osnovne delatnosti poseduje u svom vlasništvu i drugu u firmu koja se bavi...Opširno